Operation Pheasant Drop in in Wisbech

Fenland Exploitation Team.

Labour Migration, Modern Day Slavery and Exploited for money.

Indicators:

 • Regular turnover of occupants in houses?
 • Overcrowding of Address?
 • Appear to be living in poverty?
 • Transport provided from locations/addresses?
 • Inappropriate clothing for work or lack safety equipment?
 • Are they isolated from their community’s or appear to be under the control of others?

(Please speak with us if you see any of these indicators or you suspect anybody is being exploited).

Representatives from Fenland District Council, Fire Service and Cambridgeshire Police available between 15:30-17:00 hrs on 19th August 2015 and between 14:30-17:00hrs on 26th August 2015 in Wisbech Market Place. Come visit us on New Horizon Bus.

 

Fenladas kovoja su žmonių išnaudojimu (Operacija „Fazanas‘‘)

 • Ar Jums buvo prižadėta gyvenamoji vieta ir darbas, tačiau buvote apgauti?
 • Ar gyvenate su nepažystamais žmonėmis?
 • Ar uždirbate mažiau nei £50 per valandą?
 • Ar Jūsų duomenys/tapatybė buvo apgaulingai panaudoti?
 • Ar Jūs galvojate, kad Jus kas nors išnaudoja?

 

 

(Prašau kreipkitės į mus, jei Jums reikalinga pagalba.)

Fenlando rajono savivaldybės, priešgaisrinės tarnybos ir Kembridšyro policijos darbuotojai lauks Jūsų rugpjūčio 19d. nuo 15.30 iki 17.00 val. ir rugpjūčio 26d. nuo 14.30 iki 17.00 val., Wisbech turgaus aikštėje (Market Square) „New Horizons‘‘ autobuse.

Фенланд команда по борьбе с эксплуатацией людей. (Операция *Фазан*).

 • Вам пообещали жилье и с устройством на работу? Но вас обманули?
 • Вы живете в доме с чужими/ малознакомыми людьми?
 • Вы зарабатываете меньше чем 6.50 фунтов в час?
 • Кто-то пытается использовать вашу личность/ ваши данные в мошенничестве?
 • Вы думаете что вы пострадавший   в мошенничестве / эксплуатации?

 

(Пожалуйсто подходите к нам если вам нужна какая то помощь или если у вас есть какие то вопросы).

Представители из Фенлендского городского совета из Кембриджшир полиции и персонал из пожарной службы будут находится у Wisbech Market Place (на рынке в Визбиче). Мы будем находится в автобусе “New Horizons”. Приходите 19 августа 2015 года с 15:30 часов до 17:00 часов и 26 августа 2015 года с 14:30 часов до 17:00 часов.

SOMIJAS KOMANDA CĪŅĀ PRET CILVĒKU EKSPLUATĀCIJU (Operācija “Fazāns”)

 • Jums apsolīja dzīvesvietu un iekārtošanu darbā? Bet Jūs piekrāpa? 
 • Jūs dzīvojat ar svešiem ,maz pazīstamiem cilvēkiem?
 • Jūs pelnat mazāk kā 6.50 funti stundā?
 • Kāds mēģina izmantot Jūsu personas datus krāpnieciskos nolūkos?
 • Jūs domājat, ka esat cietis no krāpniecības un ekspluatācijas?

 • ( Lūdzu vērsieties pie mums ja Jums ir nepieciešama palīdzība, vai radušies kādi jautājumi.)
Somijas valsts Kembridžijas pilsētas valdes pārstāvji, policijas un ugusdzēsēju dienesta  pārstāvji atradīsies pie Wisbech Market Place( Wisbech tirgus vieta). Mēs atradīsimies autobusā “New Horizons”. Nāciet 2015.gada 19.Augusta no pulkstens 15.30 līdz 17.00 un 26. Augusta no pulkstens 14:30 lidz 17:00
Advertisements